Index

LOCOMOFON AS

https://www.locomofon.no

Orgnr: 812540122

mobil: 907 23 516
webside: www.locomofon.no
adresse: Karlstadgata 14A

id

2298

organisasjonsnummer

812540122

navn

LOCOMOFON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "32.200", "beskrivelse": "Produksjon av musikkinstrumenter"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karlstadgata 14A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0553", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

hjemmeside

www.locomofon.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812540122

navn

LOCOMOFON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karlstadgata 14A

forradrpostnr

0553

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

32.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

tlf_mobil

907 23 516

url

www.locomofon.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

812540122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2401007, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 126502, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8815}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 117686}}, "journalnr": "2021361587", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812540122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33573, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9239}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 92929, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 92695}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 234}}, "sumEgenkapitalGjeld": 126502}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 29251, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 379960}, "driftsresultat": 31532, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 411491}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2047, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 798}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2845}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 29485}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912568903 [navn] => LOCOMOFON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "32.200", "beskrivelse": "Produksjon av musikkinstrumenter"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812540122 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Enebakkveien 69"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0196", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.locomofon.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?