Index

LOFOTEN TRANSLATION AS

Orgnr: 815554442

tlf: 48 60 75 66
adresse: Torggata 8

id

8857

organisasjonsnummer

815554442

navn

LOFOTEN TRANSLATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 8"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "KABELVÅG", "postnummer": "8310", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815554442

navn

LOFOTEN TRANSLATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torggata 8

forradrpostnr

8310

forradrpoststed

KABELVÅG

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2015

stiftelsesdato

31.03.2015

tlf

48 60 75 66

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815554442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2177705, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 52976, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37976}}, "journalnr": "2020948757", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815554442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -129704, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30270}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -159974}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 182680, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 97267}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 85413}}, "sumEgenkapitalGjeld": 52976}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -199289, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 751367}, "driftsresultat": -199095, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 552272}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -194, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 221}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -199289}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915620361 [navn] => LOFOTEN TRANSLATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815554442 [oppstartsdato] => 2015-03-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torggata 8"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "KABELVu00c5G", "postnummer": "8310", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?