Index

LOFOTKRAFT HOLDING AS

Orgnr: 886347782

adresse: Vorsetøyveien 31

id

68667

organisasjonsnummer

886347782

navn

LOFOTKRAFT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.130", "beskrivelse": "Distribusjon av elektrisitet"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vorsetøyveien 31"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-05

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886347782

navn

LOFOTKRAFT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vorsetøyveien 31

forradrpostnr

8300

forradrpoststed

SVOLVÆR

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.130

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.12.2003

stiftelsesdato

05.12.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886347782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2579157, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 519366000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 464491000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54875000}}, "journalnr": "2021548172", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886347782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 402148000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 391781000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10367000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 117216000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15854000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 101362000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 519364000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19148000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2235000}, "driftsresultat": -2235000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21419000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24002000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2583000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 19184000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986358404 [navn] => LOFOTKRAFT HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-12-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.130", "beskrivelse": "Distribusjon av elektrisitet"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 886347782 [oppstartsdato] => 2003-12-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vorsetu00f8yveien 31"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?