Index

LOFTHUSVEIEN EIENDOM AS

Orgnr: 815107322

adresse: Østregate 3

id

7805

organisasjonsnummer

815107322

navn

LOFTHUSVEIEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-16

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østregate 3"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815107322

navn

LOFTHUSVEIEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østregate 3

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2015

stiftelsesdato

10.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815107322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2017187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3600155, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3600155}}, "journalnr": "2020761784", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815107322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2748274, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20384}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2768658}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6348428, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 658428}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5690000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3600155}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -832395, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 553846}, "driftsresultat": -553846, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -278549, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 278550}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -832395}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923891080 [navn] => LOFTHUSVEIEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815107322 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stregate 3"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?