Index

LOGESERVICE AS

Orgnr: 917790760

adresse: Naustvegen 27C

id

238774

organisasjonsnummer

917790760

navn

LOGESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Naustvegen 27C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJØLKERÅEN", "postnummer": "5136", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790760

navn

LOGESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Naustvegen 27C

forradrpostnr

5136

forradrpoststed

MJØLKERÅEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

24.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790760

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1995359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 61806, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 61806}}, "journalnr": "2020737530", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790760"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -18029}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 49835, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 49835}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 61806}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33353, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 168459}, "driftsresultat": -33362, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 135097}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33353}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917854688 [navn] => LOGESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917790760 [oppstartsdato] => 2016-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Naustvegen 27C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJu00d8LKERu00c5EN", "postnummer": "5136", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?