Index

LOGOPED KRISTIN ERTSÅS AS

Orgnr: 817739482

adresse: Storgata 25

id

14256

organisasjonsnummer

817739482

navn

LOGOPED KRISTIN ERTSÅS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 25"], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "RISØR", "postnummer": "4950", "kommunenummer": "4201"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817739482

navn

LOGOPED KRISTIN ERTSÅS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 25

forradrpostnr

4950

forradrpoststed

RISØR

forradrkommnr

4201

forradrkommnavn

RISØR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

10.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817739482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2420037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34035, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19635}}, "journalnr": "2021395533", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817739482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31265, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1265}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2770, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2713}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 57}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34035}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1265, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65331}, "driftsresultat": 2598, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 67929}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 36, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2634}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917813167 [navn] => LOGOPED KRISTIN ERTSÅS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817739482 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 25"], "kommune": "RISu00d8R", "landkode": "NO", "poststed": "RISu00d8R", "postnummer": "4950", "kommunenummer": "4201"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?