Index

LOGOPED LILLIAN WIK AS

Orgnr: 820424182

adresse: Rådyrveien 6

id

21320

organisasjonsnummer

820424182

navn

LOGOPED LILLIAN WIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-12

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådyrveien 6"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJUGN", "postnummer": "7160", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820424182

navn

LOGOPED LILLIAN WIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådyrveien 6

forradrpostnr

7160

forradrpoststed

BJUGN

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.2018

stiftelsesdato

28.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

820424182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2151913, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 397751, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 397751}}, "journalnr": "2020905249", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820424182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 342756, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 318326}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 54996, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54996}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 397751}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 179072, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102829}, "driftsresultat": 229273, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 332102}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 307, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 307}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 229580}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920517633 [navn] => LOGOPED LILLIAN WIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820424182 [oppstartsdato] => 2018-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dyrveien 6"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJUGN", "postnummer": "7160", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?