Index

LØITEN BRÆNDERI AS

https://www.loiten-brenderi.no

Orgnr: 877193322

tlf: 62 59 28 00
mobil: 91129529
webside: www.loiten-brenderi.no
adresse: Flagstad, Østrovegen 17

id

57942

organisasjonsnummer

877193322

navn

LØITEN BRÆNDERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-30

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flagstad", "Østrovegen 17"], "kommune": "LØTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LØTEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-10

hjemmeside

www.loiten-brenderi.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877193322

navn

LØITEN BRÆNDERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flagstad Østrovegen 17

forradrpostnr

2340

forradrpoststed

LØTEN

forradrkommnr

3412

forradrkommnavn

LØTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.01.1997

stiftelsesdato

10.01.1997

tlf

62 59 28 00

tlf_mobil

91129529

url

www.loiten-brenderi.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877193322

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2463821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 107287, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 107287}}, "journalnr": "2021508075", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877193322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 106803, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4803}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 484}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 107287}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -957, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1150}, "driftsresultat": -1150, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 193, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 193}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -957}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993649686 [navn] => LØITEN BRÆNDERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877193322 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8strovegen 17"], "kommune": "Lu00d8TEN", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8TEN", "postnummer": "2340", "kommunenummer": "3412"} [links] => [] [hjemmeside] => www.loiten-brenderi.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?