Index

LØNNINGSHAUGEN-3 AS

Orgnr: 893732632

tlf: 55 52 70 70
adresse: Kokstadflaten 30

id

81786

organisasjonsnummer

893732632

navn

LØNNINGSHAUGEN-3 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7301"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

893732632

navn

LØNNINGSHAUGEN-3 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kokstadflaten 30

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 7301

ppostnr

5020

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2009

stiftelsesdato

19.01.2009

tlf

55 52 70 70

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893732632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1863572, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24943178, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15082155}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9861023}}, "journalnr": "2020588409", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893732632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12778989, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 12778989}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12164189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12164189}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24943178}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1561669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 855673}, "driftsresultat": 2344614, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3200287}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -342474, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 342474}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2002140}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993735035 [navn] => LØNNINGSHAUGEN-3 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893732632 [oppstartsdato] => 2009-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kokstadflaten 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 7301"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5020", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?