Index

LOOPS.CLOUD AS

Orgnr: 815554892

mobil: 951 59 809
adresse: Johanne Dybwads gate 11

id

8859

organisasjonsnummer

815554892

navn

LOOPS.CLOUD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-18

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johanne Dybwads gate 11"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4018", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815554892

navn

LOOPS.CLOUD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johanne Dybwads gate 11

forradrpostnr

4018

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.06.2015

stiftelsesdato

05.06.2015

tlf

tlf_mobil

951 59 809

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815554892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2107735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7756, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7756}}, "journalnr": "2020859009", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815554892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -555238, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -572572}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 562994, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 45306}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 517688}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7756}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -49867, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49682}, "driftsresultat": -49682, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -185, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 191}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -49867}}]

Reserver mot visning?