Index

LORÅS MASKIN AS

Orgnr: 815259742

adresse: Steinvegen 6

id

8163

organisasjonsnummer

815259742

navn

LORÅS MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-17

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steinvegen 6"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7716", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815259742

navn

LORÅS MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steinvegen 6

forradrpostnr

7716

forradrpoststed

STEINKJER

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.04.2015

stiftelsesdato

12.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815259742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2242949, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14436, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2336}}, "journalnr": "2021253422", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815259742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -110667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20209}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -130876}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 125103, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 125103}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14436}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8299, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8299}, "driftsresultat": -8299, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8299}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915267130 [navn] => LORÅS MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815259742 [oppstartsdato] => 2015-03-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Steinvegen 6"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "STEINKJER", "postnummer": "7716", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?