Index

LØVLAND EIENDOM AS

Orgnr: 815431332

mobil: 906 04 433
adresse: Øvre Storbuktvei 8

id

8543

organisasjonsnummer

815431332

navn

LØVLAND EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Storbuktvei 8"], "kommune": "NORDKAPP", "landkode": "NO", "poststed": "HONNINGSVÅG", "postnummer": "9750", "kommunenummer": "5435"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815431332

navn

LØVLAND EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Storbuktvei 8

forradrpostnr

9750

forradrpoststed

HONNINGSVÅG

forradrkommnr

5435

forradrkommnavn

NORDKAPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.06.2015

stiftelsesdato

16.04.2015

tlf

tlf_mobil

906 04 433

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815431332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2009827, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1615485, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1553000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 62485}}, "journalnr": "2020753287", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815431332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 647442, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 654334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6892}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 968043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30852}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 937191}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1615485}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41723, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 284364}, "driftsresultat": -1308, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 283056}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40416, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40448}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915474454 [navn] => LØVLAND EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815431332 [oppstartsdato] => 2015-05-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Storbuktvei 8"], "kommune": "NORDKAPP", "landkode": "NO", "poststed": "HONNINGSVu00c5G", "postnummer": "9750", "kommunenummer": "5435"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?