Index

LØVOLD AS

https://www.lovoldas.no

Orgnr: 877059022

tlf: 75 50 44 00
webside: www.lovoldas.no
adresse: Klinkerveien 6

id

57723

organisasjonsnummer

877059022

navn

LØVOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.930", "beskrivelse": "Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer"}

antallAnsatte

34

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klinkerveien 6"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1414"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8002", "kommunenummer": "1804"}

hjemmeside

www.lovoldas.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877059022

navn

LØVOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klinkerveien 6

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1414

ppostnr

8002

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.930

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.01.1997

stiftelsesdato

20.12.1996

tlf

75 50 44 00

tlf_mobil

url

www.lovoldas.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

34

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877059022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2294261, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 99174742, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11209887}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 87964855}}, "journalnr": "2021240296", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877059022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25422166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3236800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 22185366}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 73752575, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 72154928}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1597647}}, "sumEgenkapitalGjeld": 99174741}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15842516, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 197559335}, "driftsresultat": 20310838, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 217870174}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15777, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2894846}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2879069}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20326615}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924205741 [navn] => LØVOLD AS AVD KRISTIANSUND [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.930", "beskrivelse": "Produksjon av varer av metalltru00e5d, kjetting og fju00e6rer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 877059022 [oppstartsdato] => 2019-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Astrups gate 9"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 977069459 [navn] => LØVOLD AS AVD BODØ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.930", "beskrivelse": "Produksjon av varer av metalltru00e5d, kjetting og fju00e6rer"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 877059022 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klinkerveien 6"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lovoldas.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1414"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8002", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => 1997-01-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?