Index

LOXLEY TECHNOLOGIES AS

https://l-t.no

Orgnr: 815344642

mobil: 977 70 814
webside: l-t.no
adresse: Nordhusvika 5

id

8368

organisasjonsnummer

815344642

navn

LOXLEY TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-06

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordhusvika 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RENNESØY", "postnummer": "4150", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-28

hjemmeside

l-t.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815344642

navn

LOXLEY TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordhusvika 5

forradrpostnr

4150

forradrpoststed

RENNESØY

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2015

stiftelsesdato

28.04.2015

tlf

tlf_mobil

977 70 814

url

l-t.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815344642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6862, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 180141, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 176895}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3246}}, "journalnr": "2021130868", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815344642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1619103, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1649103}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1799244, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1799244}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 180141}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -364616, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 364617}, "driftsresultat": -364617, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -364616}}]

Reserver mot visning?