Index

LOZEN PRODUKTER AS

Orgnr: 818714912

adresse: Svåbekk 7C

id

16680

organisasjonsnummer

818714912

navn

LOZEN PRODUKTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.442", "beskrivelse": "Engroshandel med rengjøringsmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svåbekk 7C"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818714912

navn

LOZEN PRODUKTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svåbekk 7C

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.442

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818714912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1941822, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1881822}}, "journalnr": "2021422545", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818714912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1086840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1056840}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 854983, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 854983}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1941822}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 771661, "totalresultat": 771661, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2061667}, "driftsresultat": 1008071, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3069738}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1412, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1465}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1006659}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918803718 [navn] => LOZEN PRODUKTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.442", "beskrivelse": "Engroshandel med rengju00f8ringsmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818714912 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svu00e5bekk 7C"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?