Index

LPH HOLDING AS

Orgnr: 916006497

adresse: Moserabben 3

id

194875

organisasjonsnummer

916006497

navn

LPH HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "23.120", "beskrivelse": "Bearbeiding av planglass"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Moserabben 3"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "GEITHUS", "postnummer": "3360", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Spydebergveien 169"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1820", "kommunenummer": "3014"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916006497

navn

LPH HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Moserabben 3

forradrpostnr

3360

forradrpoststed

GEITHUS

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

Spydebergveien 169

ppostnr

1820

ppoststed

SPYDEBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

23.120

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

10.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006497

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2360195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 857443, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 850000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7443}}, "journalnr": "2021293166", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006497"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 848769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 818769}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8674, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8674}}, "sumEgenkapitalGjeld": 857443}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 756775, "totalresultat": 756775, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8227}, "driftsresultat": -8227, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 765002, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 765002}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 756775}}]

Reserver mot visning?