Index

LUCA LABS AS

https://www.lucaregnskap.no

Orgnr: 918098372

webside: www.lucaregnskap.no
adresse: Nedre Vollgate 9

id

246888

organisasjonsnummer

918098372

navn

LUCA LABS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Vollgate 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-09

hjemmeside

www.lucaregnskap.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098372

navn

LUCA LABS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Vollgate 9

forradrpostnr

0158

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.11.2016

stiftelsesdato

09.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

www.lucaregnskap.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2556029, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1369085, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39802}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1329283}}, "journalnr": "2021538003", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 489905, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 489905}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 879180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 879180}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1369085}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4674510, "totalresultat": -4674510, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6964994}, "driftsresultat": -4671811, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2293183}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2699, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6946}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9645}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4674510}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918167501 [navn] => LUCA LABS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 918098372 [oppstartsdato] => 2016-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Vollgate 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.lucaregnskap.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?