Index

LUCKY-HOLDING AS

Orgnr: 814581942

adresse: c/o Stian Numme, Rabbenkroken 4

id

6712

organisasjonsnummer

814581942

navn

LUCKY-HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-16

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Stian Numme", "Rabbenkroken 4"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3740", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814581942

navn

LUCKY-HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Stian Numme Rabbenkroken 4

forradrpostnr

3740

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.12.2014

stiftelsesdato

15.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814581942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2479353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17117657, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14973212}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2144445}}, "journalnr": "2021529182", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814581942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14308534, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1061873}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13246661}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2809123, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1199661}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1609462}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17117657}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1204288, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 94883}, "driftsresultat": -94883, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1299171, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2517518}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1218347}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1204288}}]

Reserver mot visning?