Index

LUKAS BYGG AS

Orgnr: 812180592

adresse: Kastetskogen 6

id

1499

organisasjonsnummer

812180592

navn

LUKAS BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kastetskogen 6"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3236", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812180592

navn

LUKAS BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kastetskogen 6

forradrpostnr

3236

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812180592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1601128, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1188032, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 78600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1109432}}, "journalnr": "2020319893", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812180592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 170091, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 140091}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1017940, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1017940}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1188032}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -109394, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4845668}, "driftsresultat": -77081, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4768588}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32313, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32313}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -109394}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992318546 [navn] => LUKAS BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812180592 [oppstartsdato] => 2008-01-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kastetskogen 6"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3236", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?