Index

LUNA SOLSTUDIO AS

Orgnr: 812115022

adresse: Hornnesbråten 7

id

1352

organisasjonsnummer

812115022

navn

LUNA SOLSTUDIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hornnesbråten 7"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1747", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812115022

navn

LUNA SOLSTUDIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hornnesbråten 7

forradrpostnr

1747

forradrpoststed

SKJEBERG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812115022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2197287, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 455592, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 286130}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 169462}}, "journalnr": "2020958229", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812115022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -348947, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -378947}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 804539, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 804539}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 455592}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -167850, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1863600}, "driftsresultat": -166581, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1697019}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1269, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 59}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -167850}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995162261 [navn] => LUNA SOLSTUDIO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812115022 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kinogaten 16"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "SELLEBAKK", "postnummer": "1653", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?