Index

LUNDARÅS AS

Orgnr: 812410962

adresse: Hamnegata 2

id

2001

organisasjonsnummer

812410962

navn

LUNDARÅS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hamnegata 2"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812410962

navn

LUNDARÅS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hamnegata 2

forradrpostnr

5411

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2013

stiftelsesdato

30.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812410962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 29664, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3271907, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3271907}}, "journalnr": "2021154607", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812410962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2998081, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2968081}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 273826, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 273826}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3271907}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 467416, "totalresultat": 467416, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 334166}, "driftsresultat": 517514, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 851680}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 63378, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 65438}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2060}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 580892}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925309559 [navn] => LUNDARÅS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-07-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812410962 [oppstartsdato] => 2020-07-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamnegata 2"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?