Index

LUNDENES NÆR AS

Orgnr: 815597222

id

8956

organisasjonsnummer

815597222

navn

LUNDENES NÆR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDENES", "postnummer": "9420", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815597222

navn

LUNDENES NÆR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

9420

forradrpoststed

LUNDENES

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2015

stiftelsesdato

23.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815597222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2036393, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1976534, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1104103}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 872431}}, "journalnr": "2020783660", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815597222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 252831, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 222831}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1723703, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 967347}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 756356}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1976534}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 221931, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7681891}, "driftsresultat": 519812, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8201703}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -206176, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1575}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 207751}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 313636}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990974071 [navn] => NÆRBUTIKKEN LUNDENES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 815597222 [oppstartsdato] => 2007-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDENES", "postnummer": "9420", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-09-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?