Index

LUNDES REVISJON OG REGNSKAP AS

Orgnr: 812038052

mobil: 414 55 787
adresse: Presterud alle 16

id

1150

organisasjonsnummer

812038052

navn

LUNDES REVISJON OG REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-08

naeringskode1

{"kode": "69.202", "beskrivelse": "Revisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Presterud alle 16"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812038052

navn

LUNDES REVISJON OG REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Presterud alle 16

forradrpostnr

1357

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

414 55 787

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812038052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2131589, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 196943, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8241}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 188702}}, "journalnr": "2020885748", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812038052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 179028, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 149028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17915, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17915}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 196943}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -808, "totalresultat": -808, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 646}, "driftsresultat": -646, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 453, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 453}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -193}}]

Reserver mot visning?