Index

LUNDH INVEST AS

Orgnr: 812169122

adresse: Hanna Solaas veg 12

id

1461

organisasjonsnummer

812169122

navn

LUNDH INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hanna Solaas veg 12"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7604", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 2B"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7600", "kommunenummer": "5037"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812169122

navn

LUNDH INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hanna Solaas veg 12

forradrpostnr

7604

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Sjøgata 2B

ppostnr

7600

ppoststed

LEVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812169122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 30478, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7180230, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4200000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2980230}}, "journalnr": "2021155453", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812169122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6170508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6140508}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1009722, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1009722}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7180230}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3184309, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35854}, "driftsresultat": -35854, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3220162, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3220162}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3184309}}]

Reserver mot visning?