Index

LUXE SALONG AS

https://www.luxesalong.no

Orgnr: 811805092

mobil: 962 20 101
webside: www.luxesalong.no
adresse: Gudbrandsdalsvegen 188

id

640

organisasjonsnummer

811805092

navn

LUXE SALONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gudbrandsdalsvegen 188"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Natasha Mathisen Vinding", "Hauklivegen 158"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "FÅBERG", "postnummer": "2625", "kommunenummer": "3405"}

hjemmeside

www.luxesalong.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811805092

navn

LUXE SALONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gudbrandsdalsvegen 188

forradrpostnr

2619

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Natasha Mathisen Vinding Hauklivegen 158

ppostnr

2625

ppoststed

FÅBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.05.2013

stiftelsesdato

22.03.2013

tlf

tlf_mobil

962 20 101

url

www.luxesalong.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811805092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2011781, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020755959", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811805092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -52190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -82190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 52190, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 52190}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4592, "totalresultat": -4592, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4592}, "driftsresultat": -4592, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4592}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926731017 [navn] => LUXE SALONG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811805092 [oppstartsdato] => 2021-02-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gudbrandsdalsvegen 188"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2619", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => www.luxesalong.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Natasha Mathisen Vinding", "Hauklivegen 158"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00c5BERG", "postnummer": "2625", "kommunenummer": "3405"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?