Index

LYD & TELE LARVIK AS

Orgnr: 812450212

adresse: Olavs gate 5

id

2096

organisasjonsnummer

812450212

navn

LYD & TELE LARVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.510", "beskrivelse": "Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olavs gate 5"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812450212

navn

LYD & TELE LARVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olavs gate 5

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812450212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257701, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1762049, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1762049}}, "journalnr": "2021272532", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812450212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 905077, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 805077}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 856972, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 856972}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1762049}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 193625, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5807138}, "driftsresultat": 260243, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6067381}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10476, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 369}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10845}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 249767}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912477002 [navn] => LYD & TELE LARVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.510", "beskrivelse": "Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812450212 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olavs gate 5"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?