Index

LYDHODENE AS

Orgnr: 877248682

tlf: 23 23 22 60
adresse: Solstadveien 1

id

58006

organisasjonsnummer

877248682

navn

LYDHODENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-17

naeringskode1

{"kode": "59.120", "beskrivelse": "Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogramm er"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solstadveien 1"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BJØRNEMYR", "postnummer": "1453", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877248682

navn

LYDHODENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solstadveien 1

forradrpostnr

1453

forradrpoststed

BJØRNEMYR

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.02.1997

stiftelsesdato

01.02.1997

tlf

23 23 22 60

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877248682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474239, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1029520, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1008000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21520}}, "journalnr": "2021453325", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877248682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 544160, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 444160}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 485361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 485361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1029520}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -47410, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46157}, "driftsresultat": -46157, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1252, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1262}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -47410}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977252458 [navn] => LYDHODENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.120", "beskrivelse": "Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogramm er"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877248682 [oppstartsdato] => 1997-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solstadveien 1"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "BJu00d8RNEMYR", "postnummer": "1453", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?