Index

LYKA AS

Orgnr: 818721412

adresse: Storgata 34

id

16707

organisasjonsnummer

818721412

navn

LYKA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-17

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 34"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818721412

navn

LYKA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 34

forradrpostnr

2000

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818721412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2272311, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2902367, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2902367}}, "journalnr": "2021295576", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818721412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2684516, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2654516}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 217851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 217851}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2902367}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 753878, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102128}, "driftsresultat": 964251, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1066379}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2259, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3991}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1731}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 966510}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918785361 [navn] => LYKA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818721412 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 34"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2000", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?