Index

LYKKEN AS

Orgnr: 811555002

tlf: 97 07 57 30
adresse: Hansanevegen 5

id

84

organisasjonsnummer

811555002

navn

LYKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-18

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hansanevegen 5"], "kommune": "ØYSTRE SLIDRE", "landkode": "NO", "poststed": "BEITO", "postnummer": "2952", "kommunenummer": "3453"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811555002

navn

LYKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hansanevegen 5

forradrpostnr

2952

forradrpoststed

BEITO

forradrkommnr

3453

forradrkommnavn

ØYSTRE SLIDRE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

97 07 57 30

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811555002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2194319, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 40112, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40112}}, "journalnr": "2020954565", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811555002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36841, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36841}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3271, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3271}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 40112}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -279, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 279}, "driftsresultat": -279, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -279}}]

Reserver mot visning?