Index

LYNGDAL MARINE AS

Orgnr: 812129392

adresse: Hageleet 14

id

1390

organisasjonsnummer

812129392

navn

LYNGDAL MARINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hageleet 14"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812129392

navn

LYNGDAL MARINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hageleet 14

forradrpostnr

4580

forradrpoststed

LYNGDAL

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812129392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393937, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2782543, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 311328}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2471215}}, "journalnr": "2021436854", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812129392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1657885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 311084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1346801}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1124658, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1124646}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2782543}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 844417, "totalresultat": 844417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 516545}, "driftsresultat": 1084388, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1600932}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1802, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1805}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1082586}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993083380 [navn] => LYNGDAL MARINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-09-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og bu00e5ter"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812129392 [oppstartsdato] => 2008-03-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hageleet 14"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?