Index

LYNGENVEGEN EIENDOM AS

Orgnr: 820350782

adresse: Kroken 11

id

21113

organisasjonsnummer

820350782

navn

LYNGENVEGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kroken 11"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDAMO", "postnummer": "7232", "kommunenummer": "5028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820350782

navn

LYNGENVEGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kroken 11

forradrpostnr

7232

forradrpoststed

LUNDAMO

forradrkommnr

5028

forradrkommnavn

MELHUS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

17.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820350782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2290255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 904050, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 841182}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 62867}}, "journalnr": "2021323261", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820350782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25913, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -48343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 929963, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 929963}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 904050}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14352, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 45709}, "driftsresultat": -5713, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39996}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8640, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8653}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14352}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920459080 [navn] => LYNGENVEGEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820350782 [oppstartsdato] => 2018-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kroken 11"], "kommune": "MELHUS", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDAMO", "postnummer": "7232", "kommunenummer": "5028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?