Index

LYSEFJORD AS

Orgnr: 919127724

adresse: Børehaugen 1

id

274016

organisasjonsnummer

919127724

navn

LYSEFJORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sjøtransportmateriell"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Børehaugen 1"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 839 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4004", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919127724

navn

LYSEFJORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Børehaugen 1

forradrpostnr

4006

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 839 Sentrum

ppostnr

4004

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.340

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

30.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919127724

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2364989, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12586822, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10028221}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2558601}}, "journalnr": "2021304224", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919127724"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7883068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6163845}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1719222}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4703754, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3147225}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1556529}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12586822}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1475188, "totalresultat": 1475188, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1517047}, "driftsresultat": 1895945, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3412992}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4677, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1631}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6308}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1891267}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984308485 [navn] => LYSEFJORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sju00f8transportmateriell"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919127724 [oppstartsdato] => 2001-11-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8rehaugen 1"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4006", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 839 Sentrum"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4004", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => 2017-04-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?