Index

LYSEN RØRLEGGERSERVICE AS

Orgnr: 922031088

adresse: Høgsetevegen 5

id

362896

organisasjonsnummer

922031088

navn

LYSEN RØRLEGGERSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høgsetevegen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FANA", "postnummer": "5244", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031088

navn

LYSEN RØRLEGGERSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høgsetevegen 5

forradrpostnr

5244

forradrpoststed

FANA

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

09.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031088

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2344473, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 141775, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39360}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 102415}}, "journalnr": "2021401579", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031088"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -77701, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -107701}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 219476, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 219476}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 141775}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32947, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1070295}, "driftsresultat": 8380, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1078675}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8357}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053553 [navn] => LYSEN RØRLEGGERSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 922031088 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8gsetevegen 5"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FANA", "postnummer": "5244", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?