Index

M. BJØRKLID AS

Orgnr: 811961272

id

997

organisasjonsnummer

811961272

navn

M. BJØRKLID AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "LYNGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGSEIDET", "postnummer": "9069", "kommunenummer": "5424"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 17"], "kommune": "LYNGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGSEIDET", "postnummer": "9069", "kommunenummer": "5424"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811961272

navn

M. BJØRKLID AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

9069

forradrpoststed

LYNGSEIDET

forradrkommnr

5424

forradrkommnavn

LYNGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 17

ppostnr

9069

ppoststed

LYNGSEIDET

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.07.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811961272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1939198, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8137588, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 205113}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7932475}}, "journalnr": "2020677514", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811961272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6296734, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6266734}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1840854, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1840854}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8137588}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1871644, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7293782}, "driftsresultat": 2456706, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9750488}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -49729, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 52607}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 102336}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2406977}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971667265 [navn] => M. BJØRKLID AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811961272 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 5"], "kommune": "LYNGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGSEIDET", "postnummer": "9060", "kommunenummer": "5424"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 17"], "kommune": "LYNGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGSEIDET", "postnummer": "9069", "kommunenummer": "5424"} [datoEierskifte] => 2013-05-06 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?