Index

M-FIRE AS

Orgnr: 819073902

adresse: Kalnesbrekka 4

id

17659

organisasjonsnummer

819073902

navn

M-FIRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-02

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalnesbrekka 4"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRÅLUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819073902

navn

M-FIRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalnesbrekka 4

forradrpostnr

1712

forradrpoststed

GRÅLUM

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.06.2017

stiftelsesdato

05.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

819073902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 44718, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5620151, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5620151}}, "journalnr": "2021168858", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819073902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 715150, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 645150}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4905001, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 881642}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4023359}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5620151}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -981912, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1055681}, "driftsresultat": -1055681, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 73769, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 74822}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1053}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -981912}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920634028 [navn] => M-FIRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819073902 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kalnesbrekka 4"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "GRu00c5LUM", "postnummer": "1712", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?