Index

&M HOLDING AS

Orgnr: 999015611

mobil: 900 54 237
adresse: Bygg D12, Sandakerveien 24C

id

1022850

organisasjonsnummer

999015611

navn

&M HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-10-16

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygg D12", "Sandakerveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0473", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-10-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999015611

navn

&M HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygg D12 Sandakerveien 24C

forradrpostnr

0473

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.10.2012

stiftelsesdato

04.10.2012

tlf

tlf_mobil

900 54 237

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999015611

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2468359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2945754, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1168431}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1777323}}, "journalnr": "2021439402", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999015611"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 823695, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 484000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 339695}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2122059, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2122059}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2945754}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1670046, "totalresultat": 1670046, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10000}, "driftsresultat": -10000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1680046, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1680046}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1670046}}]

Reserver mot visning?