Index

M & I BEARBEIDING AS

Orgnr: 812539442

adresse: Dalborgvegen 200

id

2295

organisasjonsnummer

812539442

navn

M & I BEARBEIDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-05

naeringskode1

{"kode": "01.490", "beskrivelse": "Husdyrhold ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalborgvegen 200"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2817", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812539442

navn

M & I BEARBEIDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalborgvegen 200

forradrpostnr

2817

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.490

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2013

stiftelsesdato

16.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812539442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2427117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 229064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 207899}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21165}}, "journalnr": "2021404047", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812539442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -125120, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -155120}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 354184, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 237334}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 116850}}, "sumEgenkapitalGjeld": 229064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2555, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81166}, "driftsresultat": 15922, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 97088}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13367, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13367}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2555}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912553124 [navn] => M & I BEARBEIDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.490", "beskrivelse": "Husdyrhold ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812539442 [oppstartsdato] => 2013-09-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalborgvegen 200"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2817", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?