Index

M&M EIENDOM AS

Orgnr: 916006489

mobil: 993 72 020
adresse: Henrik Ibsens gate 8

id

194874

organisasjonsnummer

916006489

navn

M&M EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 8"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4878", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916006489

navn

M&M EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 8

forradrpostnr

4878

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

22.09.2015

tlf

tlf_mobil

993 72 020

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006489

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2112865, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11228930, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11225930}}, "journalnr": "2020865083", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006489"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2254645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35453}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2219192}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8974285, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8973625}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 660}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11228930}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3658379, "totalresultat": 3658379, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 53587161}, "driftsresultat": 5495849, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59083009}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -804975, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 808}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 805783}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4690874}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916010958 [navn] => M&M EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916006489 [oppstartsdato] => 2015-09-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 8"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4878", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?