Index

M.Ø. EIENDOM AS

Orgnr: 817734952

adresse: Heddeland Industriområde 15

id

14252

organisasjonsnummer

817734952

navn

M.Ø. EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heddeland Industriområde 15"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MARNARDAL", "postnummer": "4534", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o J.M. Monstad", "Konsmoheiveien 646"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MARNARDAL", "postnummer": "4534", "kommunenummer": "4205"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

817734952

navn

M.Ø. EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heddeland Industriområde 15

forradrpostnr

4534

forradrpoststed

MARNARDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

c/o J.M. Monstad Konsmoheiveien 646

ppostnr

4534

ppoststed

MARNARDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2016

stiftelsesdato

08.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817734952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2018859, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2128270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1650385}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 477884}}, "journalnr": "2020764766", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817734952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 569169, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 351900}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 217269}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1559101, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 65213}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1493888}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2128270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67587, "totalresultat": 67587, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 47300}, "driftsresultat": 150700, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 198000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64068, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 128}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64196}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 86632}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917811814 [navn] => M.Ø. EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817734952 [oppstartsdato] => 2016-07-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heddeland Industriomru00e5de 15"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MARNARDAL", "postnummer": "4534", "kommunenummer": "4205"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o J.M. Monstad", "Konsmoheiveien 646"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MARNARDAL", "postnummer": "4534", "kommunenummer": "4205"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?