Index

M PROJECTS AS

Orgnr: 817753442

adresse: Brynsvegen 356

id

14284

organisasjonsnummer

817753442

navn

M PROJECTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brynsvegen 356"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "ILSENG", "postnummer": "2344", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817753442

navn

M PROJECTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brynsvegen 356

forradrpostnr

2344

forradrpoststed

ILSENG

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.10.2016

stiftelsesdato

29.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817753442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1860814, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 97456, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 96900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 556}}, "journalnr": "2020599526", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817753442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -85018, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -115018}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 182475, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 182475}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 97456}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -95099, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 99005}, "driftsresultat": -75709, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23296}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11966, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11970}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87675}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914103150 [navn] => M PROJECTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817753442 [oppstartsdato] => 2014-08-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brynsvegen 356"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "ILSENG", "postnummer": "2344", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-10-06 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?