Index

M&R HOLDING AS

Orgnr: 817766552

adresse: Elgtråkket 103

id

14313

organisasjonsnummer

817766552

navn

M&R HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elgtråkket 103"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-05

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817766552

navn

M&R HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elgtråkket 103

forradrpostnr

2016

forradrpoststed

FROGNER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

05.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817766552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2365071, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2089737, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1380000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 709737}}, "journalnr": "2021304388", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817766552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2054335, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 406852}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1647483}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 35402, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35402}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2089737}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1647483, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34733}, "driftsresultat": -34733, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1682231, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1682231}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1647498}}]

Reserver mot visning?