Index

M2 AGENTURER AS

Orgnr: 812526162

tlf: 22 14 64 25
mobil: 909 99 099
adresse: Holmenveien 81

id

2261

organisasjonsnummer

812526162

navn

M2 AGENTURER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 81"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Marie Aas-Engelstad", "Holmenveien 81"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812526162

navn

M2 AGENTURER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmenveien 81

forradrpostnr

0376

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

v/Marie Aas-Engelstad Holmenveien 81

ppostnr

0376

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.10.2013

stiftelsesdato

30.06.2013

tlf

22 14 64 25

tlf_mobil

909 99 099

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812526162

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1966725, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2374414, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2374414}}, "journalnr": "2020712141", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812526162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 676299, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 646299}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1698115, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1205402}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 492713}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2374414}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -505566, "totalresultat": -505566, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5731876}, "driftsresultat": -482039, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5249838}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23527, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9052}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32579}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -505566}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 889424192 [navn] => M2 AGENTURER AS AVD AGENTURHANDEL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klu00e6r, pelsskinn, skotu00f8y og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812526162 [oppstartsdato] => 2006-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 81"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 914601924 [navn] => MAG KIDS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812526162 [oppstartsdato] => 2014-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmenveien 81"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?