Index

M2 MEGLING AS

https://www.m2megling.no

Orgnr: 816293022

tlf: 35 53 05 50
mobil: 924 58 959
webside: www.m2megling.no
adresse: Prinsessegata 14

id

10624

organisasjonsnummer

816293022

navn

M2 MEGLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-03

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prinsessegata 14"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3724", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pb 3113 Handelstorget"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3707", "kommunenummer": "3807"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.m2megling.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816293022

navn

M2 MEGLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prinsessegata 14

forradrpostnr

3724

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

Pb 3113 Handelstorget

ppostnr

3707

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.310

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.12.2015

stiftelsesdato

11.11.2015

tlf

35 53 05 50

tlf_mobil

924 58 959

url

www.m2megling.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816293022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2389159, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 888776, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 150000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 738776}}, "journalnr": "2021337595", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816293022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 521168, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 125000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 396168}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 367608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 67608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 300000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 888776}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33917, "totalresultat": -33917, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33917}, "driftsresultat": -33917, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33917}}]

Reserver mot visning?