Index

M7 REGNSKAP AS

Orgnr: 811996432

tlf: 55 54 05 40
adresse: Minde allé 48

id

1057

organisasjonsnummer

811996432

navn

M7 REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Minde allé 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5068", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9 Kristianborg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5822", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811996432

navn

M7 REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Minde allé 48

forradrpostnr

5068

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 9 Kristianborg

ppostnr

5822

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.05.2013

stiftelsesdato

22.05.2013

tlf

55 54 05 40

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811996432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2378089, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1086235, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 121119}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 965116}}, "journalnr": "2021320273", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811996432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 389279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 289279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 696957, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 696957}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1086235}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 61133, "totalresultat": 61133, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3468922}, "driftsresultat": 70312, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3539234}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5173, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5173}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 75485}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912012700 [navn] => M7 REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 811996432 [oppstartsdato] => 2013-05-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Minde allu00e9 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5068", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9 Kristianborg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5822", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?