Index

MA HUS OG HYTTE AS

Orgnr: 811922382

mobil: 992 89 688
adresse: Sessvollveien 19C

id

923

organisasjonsnummer

811922382

navn

MA HUS OG HYTTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sessvollveien 19C"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "DAL", "postnummer": "2072", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aurvegen 56"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOGREINA", "postnummer": "2054", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811922382

navn

MA HUS OG HYTTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sessvollveien 19C

forradrpostnr

2072

forradrpoststed

DAL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

Aurvegen 56

ppostnr

2054

ppoststed

MOGREINA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.05.2013

stiftelsesdato

29.04.2013

tlf

tlf_mobil

992 89 688

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811922382

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2089631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 176714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37796}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 138918}}, "journalnr": "2020842416", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811922382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -474886, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -534886}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 651601, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 631601}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 176714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -216748, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1957231}, "driftsresultat": -162406, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1794825}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17343, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -179750}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911970651 [navn] => MA HUS OG HYTTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811922382 [oppstartsdato] => 2013-04-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sessvollveien 19C"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "DAL", "postnummer": "2072", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aurvegen 56"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOGREINA", "postnummer": "2054", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?