Index

MACHU PICCHU ADVENTURES AS

Orgnr: 893592202

adresse: Kasperbakken 10

id

81658

organisasjonsnummer

893592202

navn

MACHU PICCHU ADVENTURES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-10

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kasperbakken 10"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HUNDVÅG", "postnummer": "4085", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmaveien 7"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4328", "kommunenummer": "1108"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893592202

navn

MACHU PICCHU ADVENTURES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kasperbakken 10

forradrpostnr

4085

forradrpoststed

HUNDVÅG

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Holmaveien 7

ppostnr

4328

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.02.2009

stiftelsesdato

01.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893592202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 16824, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1655474, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1655474}}, "journalnr": "2021141128", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893592202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1230474, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1120474}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 425000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 425000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1655474}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2097297, "totalresultat": 2097297, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1208397}, "driftsresultat": -1208397, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3305693, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3515704}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 210011}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2097297}}]

Reserver mot visning?