Index

MACSIMUM AS

https://www.macsimum.no

Orgnr: 877045242

tlf: 23 30 29 90
webside: www.macsimum.no
adresse: Lilletorget 1

id

57709

organisasjonsnummer

877045242

navn

MACSIMUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilletorget 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0184", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-10-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5163 Majorstuen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0302", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.macsimum.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877045242

navn

MACSIMUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilletorget 1

forradrpostnr

0184

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 5163 Majorstuen

ppostnr

0302

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.12.1996

stiftelsesdato

30.10.1996

tlf

23 30 29 90

tlf_mobil

url

www.macsimum.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877045242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2425579, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11049816, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2117909}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8931908}}, "journalnr": "2021394235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877045242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2872922, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 358498}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2514424}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8176894, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8176894}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11049816}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3173223, "totalresultat": -3173223, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29688321}, "driftsresultat": -4262231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25426090}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 64443, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73946}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9503}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4197788}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977056187 [navn] => MACSIMUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.300", "beskrivelse": "Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 877045242 [oppstartsdato] => 1996-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lilletorget 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0184", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.macsimum.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5163 Majorstuen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0302", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?