Index

MADRIGAL AS

Orgnr: 811742392

adresse: Ekreskrenten 6

id

498

organisasjonsnummer

811742392

navn

MADRIGAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekreskrenten 6"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2390", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811742392

navn

MADRIGAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekreskrenten 6

forradrpostnr

2390

forradrpoststed

MOELV

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.03.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811742392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 90534, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2145925, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12913}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2133012}}, "journalnr": "2021227902", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811742392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1664525, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1634525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 481401, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 481401}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2145925}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 286235, "totalresultat": 286235, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2300708}, "driftsresultat": -74874, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2225834}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 348196, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 406391}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58194}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 273322}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911783304 [navn] => MADRIGAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811742392 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ekreskrenten 6"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2390", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?