Index

MADSEN OG MOE HOLDING AS

Orgnr: 815194292

adresse: Dynekilgata 15

id

8011

organisasjonsnummer

815194292

navn

MADSEN OG MOE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-07

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dynekilgata 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0569", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5896 Majorstuen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0308", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815194292

navn

MADSEN OG MOE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dynekilgata 15

forradrpostnr

0569

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 5896 Majorstuen

ppostnr

0308

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2015

stiftelsesdato

17.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815194292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1852106, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2392486, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2332486}}, "journalnr": "2020575125", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815194292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 88945, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28945}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2303541, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2303541}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2392486}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2000000, "totalresultat": 2000000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17895}, "driftsresultat": -17895, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2017895, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2017895}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2000000}}]

Reserver mot visning?