Index

MAELSTROM AS

Orgnr: 912596036

adresse: Hasleveien 28

id

118367

organisasjonsnummer

912596036

navn

MAELSTROM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hasleveien 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0571", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912596036

navn

MAELSTROM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hasleveien 28

forradrpostnr

0571

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.12.2013

stiftelsesdato

01.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596036

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2433571, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2885552, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1857655}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1027897}}, "journalnr": "2021407197", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596036"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2884434, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2784434}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1118, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1118}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2885552}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 643, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16186}, "driftsresultat": -16186, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16828, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16828}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 643}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812971662 [navn] => MAELSTROM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912596036 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hasleveien 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0571", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?